l. 1 Valens et Vrsacius H1, Cou. Fed. :
Οὐρσάκιος καὶ Οὐάλης A SzN :
Valens et Vrsacius s[alutem] H4, Fab.

l. 3 litteris nostris H, edd. :
γραμμάτων ὑμῶν SzN :
γραμμάτων A

l. 4 praestitisse H4, A SzN, edd. :
praestitit se H1

ll. 6f. nostras H1, Sz1, Fab. Fed. :
uestras H4, A Sz3, Cou.

l. 7 peruenerunt H-1p.c., A SzN, edd. :
praeuenerunt H1p.c.

l. 7 de nomine praedicti H, edd. :
περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ προειρημένου Ἀθανασίου A SzN

ll. 7f. falsa nobis esse insinuata atque omnibus uiribus carere H1, Fab. Fed. :
falsa a nobis ese insinuata atque omnibus uiribus carere H4, Cou. :
ψευδῆ καὶ πλαστά ἐστι πάσῃ τε δυνάμει ἀλλότρια αὐτοῦ τυγχάνει A SzN

ll. 8f. amplecti H, edd. :
ἀντιποιούμεθα A SzN

l. 10 sibi H, edd. :
ἑαυτῆς A :
αὐτῆς SzN

l. 10 beniuolentia H4, Fed. :
uenivolentia H1 :
beneuolentia Fab. Cou.

l. 12 ad causam uocare H, edd. :
περὶ τούτου εἰς κρίσιν καλέσαι A SzN

l. 15 filium H, A, edd. :
Χριστὸς SzN

l. 16 Dei filium ante saecula fuisse H, edd. :
τὸν Χριστὸν θεὸν εἶναι θεοῦ υἱὸν πρὸ αἰώνων A SzN

l. 17 nostrum H, edd. :
ἐαυτῶν A SzN

ll. 18f. anathematizasse hac manu nostra, qua scripsimus, profitemur. et iterum dicimus edd. :
anathematizasse ac manu nostra, qua scipsimus, profitemur. et iterum dicimus H :
ἀναθεματίζομεν. ταῦτα δὲ τῇ χειρὶ ἑαυτῶν γράψαντες, ὁμολογοῦμεν πάλιν A SzN

l. 21 Ego Vrsacius episcopus edd. :
Ego Vrsatius episcopus H :
Ἐγὼ Οὐρσάκιος A SzN

l. 21 subscripsi H, edd. :
ὑπέγραψα· ὁμοίως καὶ Οὐάλης. SzN

No Responses yet